Skala Funkcjonowania Sensorycznego SFS®

Komputerowa Platforma Diagnostyczna autorstwa Małgorzaty Karga stworzona w oparciu o 25 lat zawodowych i osobistych doświadczeń w zakresie metody Integracji Sensorycznej wg Ayres, NDT-Bobath, funkcjonowania słuchowego i wzrokowego, podejścia psychosomatycznego oraz biomedycznego.
MAŁGORZATA KARGA

Dla Specjalistów SFS®Dla Diagnostów Integracji Sensorycznej

  • Holistyczne podejście do przetwarzania sensorycznego.
  • Niemowlęta, dzieci i dorośli.
  • Rozszerzenie dla osób z dysleksją, ADHD, DTD, PTSD, ASD, FASD, MPD, niepełnosprawnością intelektualną itp.
  • Komputerowy asystent doboru dedykowanych i priorytetowych prób diagnostycznych.
  • Komputerowy asystent formułowania raportu końcowego i zaleceń.
  • Ocena specyficznych potrzeb sensorycznych i poziomu funkcjonowania sensomotorycznego.
  • Mocne strony pacjenta.
  • Wizualizacja wyników.
  • Pomiar postępów terapii.

Darmowy okres testowyPremiera: 2019/2020

Chcę być na bieżąco: